přihlásit se

franšíza

Franchising system

Pro zvětšení dynamiky rozvoje sítě VITAMIN-SHOP® se společnost rozhodla aktivně podporovat své zákazníky, a tím vytvořit trvalý, loajální a oboustranně prospěšný obchodní vztah.

V rámci sítě VITAMIN-SHOP® vznikají jak klasické prodejny, tak i větší prodejní stánky, umístěné v obchodních centrech a běžné stánky v marketech a hypermarketech. Všechny prodejny mají jednotný systém vizuální identity a také podobnou nabídku výrobků.

Franchisa je to druh obchodní spolupráce, který se osvědčil v mnoha oborech. Jedná se o systém prodeje zboží a služeb, založený na úzké a nepřetržité spolupráci mezi poskytovatelem a odběratelem licence. Po dobu trvání smlouvy, její strany jsou nezávislé z právního a finančního hlediska. Princip tohoto systému spočívá v tom, že franchisor umožňuje svým franchisantům využívat jeho vlastní obchodní koncept a ochrannou známku, a také využívat stálou obchodní a technickou podporu, výměnou za stabilní spolupráci s důvěryhodným partnerem, který bude doporučovat a prodávat výrobky franchisora.