přihlásit se

kontakt

Kontaktní formulář

Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
marketingová klauzule:

Vyjadřuji svůj dobrovolný souhlas ke zpřístupnění mých údajů včetně osobních údajů, které jsou obsaženy v tomto dokumentu a získávány v souvislosti s uzavřenými nebo plánovanými smlouvami, firmě TREC NUTRITION Sp. z o.o. uvedené v informační klauzuli k an

informační klauzule:

Informujeme, že Vaše osobní údaje spravují správci údajů firmy TREC NUTRITION Sp. z o.o. (adresa sídla: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia) za účelem obsluhy této žádosti správcem, který ji obdrží, a také k analytickým a marketingovým účelům vlastních výrob